Imran er utdannet sivilingeniør innen datateknikk på NTH (1995), og ble ansatt i A-2 i 2018. Før Imran begynte i A-2 arbeidet han som seniorrådgiver/arkitekt i Forsvarsmateriell/ Forsvaret i 5 år og før dette som underdirektør i Skatteetaten og før dette i Accenture. I Accenture jobbet han i 15 år innen offentlig virksomhet, bank/finans, telekom og teknologi. Imran har vært involvert i prosjekter med til dels meget høy grad av teknisk kompleksitet som krever lang erfaring og dyp kompetanse og har gjort alt fra programmeringsoppgaver til å lede større offshore team og gi råd på mer strategisk nivå.

Imran Mushtaq har erfaring som IT leder i offentlig virksomhet, IT arkitekt med fokus på integrasjon og sikkerhet, samt IT konsulent og prosjektleder. Han er spesialist på gjennomføring av teknologi komplekse IT prosjekter som involverer mange aktører og leverandører i et internasjonalt miljø og offshore team. Imran har ledet områder for integrasjon, sikkerhet, datavarehus/BI, CRM og applikasjonsutvikling for web baserte løsninger.

Imrans kompetanseområder er virksomhets-/teknisk-/sikkerhets-arkitektur, utvikling av IT systemer, IT prosjektledelse og prosessledelse, ITIL, kvalitetssikring og risikostyring, løsningskompetanse digitalisering, anskaffelsesprosesser, bruk av Offshore, samt kontrakts- og leverandørhåndtering.