Hva menes med Digital kompetanse og hvorfor er det viktig?

Et kjennetegn på digital transformasjon er at hele virksomheten påvirkes av de mulighetene som ligger i teknologi. Alt fra hvordan virksomhetens oppdrag løses til samarbeidsformer, arbeidsprosesser og verktøy utvikles.

Digital kompetanse handler om at alle medarbeidere må ha en felles grunnleggende forståelse for nye teknologitrender som automatisering, dataanalyse og kunstig intelligens, og hvordan de kan bidra til å nå virksomhetens mål. Her er et felles begrepsapparat og kompetansetiltak som engasjerer og skaper relevans til egne arbeidsoppgaver suksessfaktor.

Digital kompetanse handler også om å styrke ferdigheter som samarbeid, utforskende problemløsning og evnen til å prøve ut, evaluere og lære. Dette er kompetanser som må utvikles på både organisatorisk og individuell nivå og ofte kombineres med nye styrings- og ledelsesstrukturer.

Digitaliseringsdirektoratet har en modell som beskriver kompetanseområder en virksomhet trenger for å lykkes med Digital transformasjon. Denne bruker vi ofte som utgangspunkt for å identifisere hvilke områder som er viktigst å ta fatt på.

Bilde på Difis - hva er Digital transformasjon

Digitaliseringsdirektoratets modell som beskriver kompetanseområder en virksomhet trenger for å lykkes med Digital transformasjon

BRUKERORIENTERING

Alltid bruker først
Start med brukerbehov
Personifiser
Lag gode brukeropplevelser

INNOVASJON

Se på dagens utfordringer med nye øyne
Gå to skritt tilbake
Eksperimenter
Feile

DATA

Se på data som en verdi
Datadrevet
Utnytt data
Alltid vektlegg etikk og personvern

Bilde av kompetansehjulet til Difi

LEDELSE

Visjonær og tydelig frontfigur
Visjonær
Tilrettelegger
Endrer praksis

VIRKSOMHET

Rustet for kontinuerlig endring
Smidig
Tverrfaglig
Bimodal

ØKOSYSTEM

Utfordre siloene
Utenfra-og-inn
Definer din rolle
Samarbeid og samspill