Bærekraftig, kunderettet og datadrevet utvikling av kollektivtrafikk

,

Ruter AS er et offentlig eid administrasjonsselskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus fylke. Ruter står for en stor andel av all kollektivtransport i Norge.

Ruter har bærekraftig bevegelsesfrihet som strategisk visjon, der hensynet til samfunnet som helhet og hver enkelt innbyggers behov og adferd må ivaretas.

  • Bærekraftig – transportløsningen må ivareta miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn
  • Bevegelsesfrihet – friheten til at innbyggerne kan leve sine liv ved å enkelt og komfortabelt kunne ha mulighet til å reise dit de vil, når de vil, uavhengig av den ekleste forutsetninger


A-2 jobber både internt i Ruters organisasjon og sammen med deres samarbeidspartnere. Siden 2015 har A-2 bistått Ruter med rådgivning, ledelse og gjennomføring av prosjekter, leveranser og støtte innen:

  • Billettkontroll
  • Billettsalg og betaling
  • Digital tjenesteutvikling og kollektivsamarbeid
  • Anskaffelser innen IKT og transporttjenester
  • Samarbeid for deling og smart bruk av data

Prosjektdetaljer