Helseplattformen og fremtidens EPJ-systemer

Helseplattformen er et banebrytende prosjekt som skal modernisere elektroniske pasientjournaler (EPJ) i Midt-Norge. Prosjektet, som inkluderer 800 000 innbyggere, fokuserer på å forbedre informasjonsforvaltning og integrasjon mellom ulike helsetjenester. En sentral del av arbeidet er utviklingen av en Master Data Management-løsning som automatiserer forvaltning av grunndata, noe som tidligere ble gjort manuelt. Dette skaper en mer effektiv og nøyaktig håndtering av pasientdata, og legger grunnlaget for fremtidens EPJ-systemer som vil være mer integrerte, brukervennlige og sikre.

Prosjektdetaljer