Evaluering av sokkelbiblioteket

,

Olje- og energidirektoratet

Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan som ble opprettet i 1972. Direktoratet ligger under Olje- og energidepartementet og har kontor i Stavanger og i Harstad. Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Her inngår også forvaltning og tilgjengeliggjøring av kunnskap om den norske sokkelen.

Kundens mål

Olje- og energidepartementet ønsket en ekstern gjennomgang av Oljedirektoratet (OD) for å evaluere måloppnåelsen knyttet til målet om å være et nasjonalt sokkelbibliotek og spre fakta og kunnskap, dataforvaltningens kostnadseffektivitet, grad av digitalisering og arbeidet med informasjonssikkerhet.

Vår rolle

A-2 var ansvarlig for oppdraget som ble gjennomført i samarbeid med Menon Economics AS.
Partene samarbeidet løpende om observasjoner og vurderinger innen de respektive ansvarsområdene, samt for tematikk som gikk på tvers av områder.

Rollen og oppgavene omfattet:

  • Prosjektledelse og kundekontakt
  • Evaluering av måloppnåelse
  • Evaluering av dataforvaltningens effektivitet
  • Vurdering av sokkelbibliotekets nytteverdi
  • Vurdering av status og planer for digitalisering
  • Vurdering av status og tiltak knyttet til informasjonssikkerhet
  • Utarbeidelse og presentasjon av sluttrapport

Resultat

Evalueringen ble oppsummert gjennom en rapport og presentasjon til oppdragsgiver. Rapporten inneholdt hovedkonklusjoner om måloppnåelse, sokkelbibliotekets tilstand og forvaltningseffektivitet og status på digitalisering og informasjonssikkerhet. Det ble videre også gitt anbefalinger til videre arbeid og tiltak i digitaliseringsprogrammet Sokkelbiblioteket 2026

Hovedresultatene i rapporten er gjengitt i Oljedirektoratets årsrapport 2018

Prosjektdetaljer