Rådgivning digitalisering

, ,

Morrow Bank ASA (tidligere Komplett Bank) er en norsk bank som tilbyr lånetjenester, kredittkort og sparekonto for privatkunder via internett. Bankens virksomhetsområder er Norge, Sverige og Finland.

Bankens mål

Restrukturering og strømlinjeforming av IT funksjonen. Banken jobber iht. ny strategi om å øke ytelsen i egne produkter, øke prosessautomasjon og forenkle egen teknologiportefølje / redusere IT-kostnader.

Vår rolle

Våre konsulenter har fasilitert kartlegginger og analyser, bidratt til å skape strategiunderlag og sikret gjennomføring av kritiske tiltak og prosjekter. I tillegg har våre konsulenter tatt mellomlederroller i overgangsperioder med roller som:
– prosjektleder for produktprosjekt
– prosjektarkitekt for anskaffelse av ny analyse- og DWH-plattform
– leder for IT-arkitektur & leveranse
– leder for bankens kjernedatateam

Løsning eller resultat

IT-organisasjonen har blitt restrukturert iht. bankens kjerneområder.
Funksjoner for arkitektur og kvalitetssikring har blitt restrukturert fra å være separat til å inngå som naturlig del av DevOps organiseringen.
Sikkerhetsarkitekturen har blitt kartlagt og en styrket sikkerhetsorganisering er under etablering.
Endringsprosjekt har implementert bedre støtte for refinansiering av lån.

Prosjektdetaljer