Styring av digitaliseringen av helse-Norge

Digitalisering av helse-Norge krever effektiv styring og koordinering. A-2s bistand til utvikling og forvaltning av nasjonal styringsmodell og porteføljestyring viser hvordan strukturert tilnærming kan sikre vellykket digitalisering. Arbeidet inkluderte utvikling av mål, metodikk og verktøy for porteføljestyring, samt etablering av en porteføljehåndbok med prosessbeskrivelser og maler. Ved å ha en klar styringsstruktur og et verktøy for informasjonsdeling på tvers av sektoren, kan man bedre prioritere og gjennomføre digitaliseringsprosjekter som gir reelle forbedringer i helsetjenestene.

Prosjektdetaljer