Sertifisering og revidering

Kiwa Sertifisering er et av verdens ledende selskaper innen testing, inspeksjon og sertifisering med 10 000 ansatte i over 35 land. I Norge har Kiwa (tidligere Teknologisk Institutt) en kundeliste på over 800 ISO-sertifiserte bedrifter, og antallet vokser raskt. De sertifiserer alt fra små og mellomstore bedrifter til selskaper med flere tusen ansatte. Dette gjøres innenfor en rekke markedssegmenter, fra bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning til drikkevann, mat, dyrefôr og landbruk – både i privat og offentlig sektor.

Vår rolle

A-2 har bistått Kiwa med sertifisering og revidering av over 50 virksomheter siden 2011. Vi har sertifiserte revisorer som dekker ISO 9001 (kvalitet) og ISO 27001 (informasjons-sikkerhet) standardene. Etter at en virksomhet er ISO-sertifisert, dekker våre oppdrag en årlig oppfølgingsrevisjon og hvert tredje år en resertifisering.

Sertifiseringen og den årlige gjennomgangen omfatter etterprøving av i hvilken grad virksomhetene etterlever kravene som stilles i ledelsessystemene for hhv. kvalitet og informasjonssikkerhet. Revisjonen har normalt en varighet på 1-3 dager, og resulterer i en revisjonsrapport som inneholder beskrivelse av hvilke områder som er gjennomgått, de funn eller avvik som er gjort, og en gjennomgang av disse med ledelsen og nøkkelpersoner i virksomheten.

Etter revisjonen rapporterer virksomhetene hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avvikene, og disse gås gjennom av revisor som har myndighet til å godkjenne tiltakene og følge opp i hvilken grad disse har gitt ønsket effekt.

Prosjektdetaljer