Nytt Norsk helsearkiv med et moderne digitalt langtidsarkiv

,

Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv (NHA) skal ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Foto: Arkivverket

Dette ble nedfelt i Helsearkivforskriften av 2016 som har vært grunnlaget for å etablere et nytt nasjonalt helsearkiv for å motta, bevare og tilgjengeliggjøre alle pasientjournaler for fremtidig forskning, fra nytt arkivbygg på Tynset.

Formålet med bevaringen er å legge til rette for forskning. Helsearkivet blir heldigitalt, som betyr at alt av fysisk pasientarkivmateriale vil digitaliseres og destrueres. Kun et lite utvalg av eldre papir-journaler vil sendes til et historisk arkiv. På denne måten vil alt materiale lett kunne tilgjengeliggjøres og analyseres digitalt.

Norge har mange helseregistre for spesifikke forskningsformål, men opplysningene i Helsearkivregisteret vil omfatte pasientjournalene til alle avdøde pasienter, fra alle sykehus i Norge. Helsearkivregisteret realiserer visjonen om «én innbygger – én journal» for avdøde pasienter, og skiller seg fra de andre helseregistrene ved det store omfanget av både strukturerte og ustrukturerte data.

A-2 er med på å sikre norske pasientjournaler for fremtiden!

Norsk helsearkiv (NHA) etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019.
A-2 bistår NHA blant annet med:

  • Kartlegging av behov og utarbeiding av konkurransegrunnlag for datasenter infrastruktur, serverpark, lagringsløsninger, skannerverktøy- og utstyr for digitalisering og lokal IT-støtte.
  • Gjennomføring av alle anbudskonkurranser og prosesser for valg av leverandører og kontraktsinngåelse
  • Bistand til evaluering, forhandlinger og valg av løsning for langtidsbevaring av arkivmateriale (DPS)
  • Støtte i etableringsfasen, håndtering av endringsbehov og oppfølging av leverandører
  • Rekrutteringsstøtte for den nye organisasjonen på Tynset
  • Dokumentasjon, opplæring og overlevering fra interimsorganisasjon i Oslo til permanent organisasjon på Tynset

Fruktene fra en hektisk planleggings-, rekrutterings- og anskaffelsesperiode begynner nå å komme til syne i form av en ny organisasjon på Tynset, et ferdigstilt bygg, system- og løsningsleveranser, samt opplæring av de nyansatte ved Norsk helsearkiv.

Direktør for Norsk helsearkiv, Bjørn Børresen, er svært fornøyd med det gode plan- og anskaffelsesarbeidet som interimsorganisasjonen har gjennomført og legger til at «A-2s konsulenter har gitt et uvurderlig bidrag i å få Norsk helsearkiv etablert i tide til oppstarten nå i 2019».

Prosjektdetaljer