Ny sak-/arkivløsning

,

Nordre Follo kommune (Ski og Oppegård kommuner)

Nordre Follo vil bli etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av Ski og Oppegård kommuner i Akershus. Nordre Follo kommune får 57.000 innbyggere, jevnt fordelt mellom Ski og Oppegård. Folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040.

Ski skal være kommunesenteret, og politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres her. Kolbotn og Ski blir utviklet som tvillingbyer og skal til sammen gi en god helhet for innbyggerne. Begge steder skal ha kommunale servicetorg. Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer.

Kundens mål

Formålet med forprosjektet ny sak-/arkivløsning var en intern kartlegging av saksbehandlingen som i dag finner sted innenfor virksomhetsområdene og i stab og støtte/Sentraladministrasjon. Mulige forbedringsområder skulle også kartlegges.

Det var samtidig ønskelig med en kort vurdering og ekstern kartlegging av innbyggernes digitale modenhet. Det var kundens målsetting at grunnlaget fra den interne kartleggingen også skulle kunne benyttes i den neste fasen av prosjektet, som er spesifisering av kravene i forbindelse med anskaffelse av ny sak- og arkivløsning.

Vår rolle

A-2 har planlagt, og i samarbeid med kunden, organisert og gjennomført kartleggingssamtalene med 7 virksomhetsområder, samt oppsummert disse og sammenfattet resultatet i en rapport med tilhørende presentasjon. A-2 har tilsvarende planlagt og gjennomført den eksterne kartleggingen og sammenfattet funnene i en rapport.

Resultat

En rapport som resultat av den interne kartleggingen av dagens saksbehandling, og en rapport som resultat av den eksterne kartlegging av innbyggernes digitale modenhet.

Prosjektdetaljer