Digitalisering av kommunale tjenester

,

Lørenskog kommune

Lørenskog kommune er en kommune i kraftig vekst. Kommunen ligger med grense mot Oslo i vest og Rælingen i øst. Ved inngangen til 2018 hadde kommunen ca. 38.600 innbyggere og over 2.250 ansatte.

Kommunen har tre verdier som gjelder for alle ansatte i kommunen. Verdiene er åpen, troverdig og engasjert og skal kjennetegne kommunen i møte med innbyggere og brukere av kommunale tjenester.

Kundens mål

Lørenskog kommune har etablert en digitaliseringsstrategi med fem uttalte satsningsområder. For å nå sine mål, har kommunen innført porteføljestyring av sine digitaliserings initiativer med aktiv bruk av tjenestedesign og nyttestyring.

Vår rolle

A-2 Norge har bistått Lørenskog kommune med
Rådgivning og etablering av porteføljestyring
• Prosessledelse i idedugnader og oppstartsmøter i tidligfase
Prosjektledelse av konseptvalg og utredninger
Rådgivning og bistand i gjennomføring av digitaliseringsprosjekter

Resultat

Lørenskog kommune har i løpet av våren og høsten 2018, etablert prosesser, møteplasser og formelle fora for å kunne bruke porteføljestyring som aktivt virkemiddel i sin virksomhets-styring. Porteføljestyringen gir kommunens ledelse mulighet til å prioriterer digitaliseringstiltak på tvers av kommunens tjenesteområder og oppgaver.

I porteføljen inngår det prosjekter innenfor velferdsteknologi, digital innbyggerdialog, samhandling mellom hjem og skole og grunnmursprosjekter som utvikler kommunens digitale kapasitet. Flere av prosjektene bruker innovativ tjenesteutvikling og tjenestedesign for å sikre fokus på innbyggerne og sammenhengende tjenester.

Prosjektdetaljer