Innovative nye teknologier

Innovative teknologier er drivkraften bak fremtidens helsetjenester. Prosjektet med utredning av kunstig intelligens (KI) i helsetjenesten har vist hvordan KI kan brukes til å forbedre beslutningsstøtte og pasientbehandling. Gjennom etableringen av kompetansenettverket «Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)», har man lagt grunnlaget for å utforske og implementere KI-teknologier på en strukturert måte. Strategien for anvendelse av KI i helse- og omsorgssektoren viser hvordan teknologi kan bidra til mer presise diagnoser, bedre behandlingsplaner og økt effektivitet i helsetjenestene.

Prosjektdetaljer