Merkelapp: Offentlig forvaltning

I dag er vi på Forvaltningskonferansen 2019. Kom innom vår stand for en hyggelig prat med Yngve Holte Olsen, Oddrun Lyslo eller Knut Ellingsen. I år handler Forvaltningskonferansen om å utforske og se nærmere på tillit.

Sigurd Skjæveland har deltatt i et ekspertpanel i temaavisen Offentlig sektor & Fremtidens helseteknologi vedlagt Aftenposten. Her følger en gjengivelse av Sigurds intervju.

  Link til ekspertpanelet på web: http://www.effektivvelferd.no/ekspertene-svarer-effektiv-og-smidig-prosjektgjennomforing