Utprøving av Pasientens legemiddelliste

Norsk helsenett

Norsk helsenett er et IKT-selskap som leverer digitale tjenester og infrastruktur til helsesektoren og sørger for digitalisering og sikker samhandling. Målet er at informasjonen blir tilgjengelig for helsepersonell og innbyggere når de trenger den.

Kundens mål

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles digital liste over alle relevante legemidler en pasient bruker. Målet er en liste som kan sees av alt behandlende helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, og av pasienten selv på helsenorge.no.


Foto: iStock

Direktoratet for e-helse har sammen med Norsk helsenett ansvar for utprøving og innføring av PLL. Pasientens legemiddelliste prøves ut i Bergensområdet. Utprøvingen vil ha en gradvis deltakelse fra fastleger, avtalespesialister, Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, samt hjemmetjenesten og sykehjem i Bergen kommune. Utprøvingen skal forberede en nasjonal bredding av Pasientens legemiddelliste.

Vår rolle

A-2 har bistått utprøvingsprosjektet med aktiviteter innenfor områdene innføring, opplæring og helsefag.

Prosjektdetaljer