Merkelapp: ACMP

Endringsledelse i størrelse XXL ACMP Norge arrangerer frokostmøte om hvordan skatteetaten jobber med innføringen av det nye Folkeregisteret.

A-2 fortsetter å styrke sin kompetanse innenfor Endringsledelse.   Vi er stolte over å meddele at Sissel Botten nå er sertifisert i Change Management Foundation, APMG International.   Sissel er i tillegg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter, Certified Change Management Professional (CCMP). CCMP-Sertifiseringen gjør at man blir en del av The Certified Change Management Professionals som er et globalt profesjonelt […]

Vellykket digitalisering handler ikke bare om teknologi En bærekraft og god offentlig sektor for fremtiden vil kreve både ny teknologi og omstillingsevne.

A-2 Norge er i år med i arrangementskomiteen for årets Endringskonferanse og har gleden av å invitere til konferansen.

I august har ytterligere to konsulenter blitt sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter. Gratulerer Joe Taralrud og Sissel Botten. I juli ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert som de to første i Norge. A-2 har nå 4 sertifiserte konsulenter.  

Rett før sommerferien ble Ingrid Anette Wulff og Henriette Dan Solberg sertifisert i å bruke ACMP-standarden i endringsprosjekter. De er først i Norge med denne sertifiseringen. Sertifiseringen gjør at de blir en del av The Certified Change Management professionals (CCMP) som er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere. Vi gratulerer de to og ønsker dem […]

Rask omstilling og endringer er blitt en del av hverdagen. Kurs i endringsledelse 19.-21. juni. Endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse hos linjeledere og prosjektledere.

  To av A-2s mest erfarne seniorrådgivere innen prosjekt- og endringsledelse, Joe Taralrud og Henriette Solberg, gjennomførte den 15. – 17. februar et tredagers kurs i håndtering av endringsprosjekter. Innhold i kurset Deltakerne fikk en innføring i hva endringsledelse er, og hvordan man som endringsleder best kan tilrettelegge et strukturert løp. Deltakerne fikk en praktisk […]

Holte Academy og A-2 gjennomførte to frokostseminarer om endringsledelse i januar. Joe Taralrud og Henriette Dan Solberg fra A-2 tok for seg hvordan god og målrettet endringsledelse kan gi bedre forretningsmessige resultater og redusere negative konsekvenser ved endringer. De snakket om hvordan endringsarbeidet må tilpasses endringens omfang og organisasjonens ståsted. Videre tok de for seg […]

Vi er stolte av at Association of Change Management Professionals® (ACMP) nylig har sertifisert oss som kursholder (Qualified Education Provider, QEP™). Dette betyr at kurset er iht ACMP sin standard for endringsledelse og beste praksis innenfor videre- og etterutdanning. Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i […]