Merkelapp: velferdsteknologi

Sjefen for Google Norge, Jan Grønbech, var på besøk hos A-2 i forbindelse med det månedlige møtet for alle ansatte (A-2 møtet) i november. Han delte litt av tankene Google har om fremtiden og svarte på spørsmål fra A-2 ansatte. Google er dominerende på søkemotorteknologi på internett, og leverer også en rekke andre produkter og […]

A-2 har sammen med Universitetet i Oslo – og med støtte fra Helse- og omsorgs-departementet – gjort en sammenlignende studie av hvordan innovasjonen på velferdsteknologiområdet fungerer i Norge og Japan. En konferanseartikkel som nylig ble publisert for Nokobit 2014-konferansen redegjør for funnene.