Kategori: Endringsledelse

Våren 2020 samarbeidet A-2 med Lånekassen om å utvikle og gjennomføre et digitalt kompetanseløft. I dialog med Lånekassen ble vi enige om at hele virksomheten skulle få bedre forståelse for hva digital transformasjon er, og hva det betyr for toppledelse, mellomledere og alle ansatte. Da Computerworld begynte å planlegge sin konferanse PublicWorld 2020 ble Elin […]

Årets Endringskonferanse tok pulsen på krise-Norge og illustrerte betydningen av god endringsledelse når det gjelder som mest.

Deichman bibliotek har de siste årene gjennomført en omfattende og imponerende omstilling og tjenesteutvikling, både ved de 21 lokalbibliotekene som er plassert rundt i Osloregionen, og ved Hovedbiblioteket som fram til årsskiftet lå på Hammersborg. Torsdag den 18. juni 2020 åpner det nye Hovedbiblioteket i Bjørvika som nå står klart etter mer enn 10 års prosjektering […]

Vi inviterer til webinar 26. mai og 10. juni. Det er et begrenset antall plasser. Meld deg på i dag for å sikre deg plass.  Vellykket digitalisering forutsetter god endringsledelse Webinar tirsdag 26. mai ACMP – en helhetlig og fleksibel tilnærming til endringsledelse Webinar onsdag 10. juni

Digital transformasjon handler om mer enn teknologi, og er egentlig virksomhetsutvikling muliggjort ved bruk av teknologi. Stadig flere organisasjoner erfarer at digitalisering berører alle medarbeidere, og for å lykkes trenger man felles kunnskap og eierskap. Digitaliseringsdirektoratets modell beskriver kompetanseområder en virksomhet trenger for å lykkes med Digital transformasjon. Les mer…

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære.

Kravene til omstillinger øker, og vi opplever derfor større etterspørsel etter konsulenter med kompetanse på endringsledelse, organisasjonsutvikling og HR. Det er derfor spesielt hyggelig å ønske Christine Stray velkommen til oss 7. oktober. Christine Stray Christine Stray er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med tilleggsutdannelse innenfor HRM, arbeidsrett og consulting.

Meld deg på konferansen her! Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. Det er sjette gang denne konferansen avholdes og ACMP er vertskap dette året også. De siste årene har det deltatt 120-130 personer fra offentlig og privat sektor på konferansen.

Endring er blitt en del av hverdagen i norske kommuner, og mange opplever at det er utfordrende å oppnå ønsket effekt av endringsprosessene. Ønsker du å få nye ideer til hvordan du kan lykkes med endringsarbeidet i din arbeidshverdag?