Kurs i Endringsledelse
for kommuner

Ønsker du å få nye ideer til hvordan du kan lykkes med endringsarbeidet i din arbeidshverdag?

Kom på A-2s kurs i endringsledelse og få praktiske verktøy og mulighet til å diskutere med andre.

Endring er den nye normalen, der digitalisering av kommunale tjenester, kommunesammenslåing og effektivisering bare er noen eksempler på endringer kommunene står overfor i dag. Vi vet at en god prosess er en forutsetning for å oppnå ønsket endring, men det er ofte utfordrende å få til i praksis.

A-2 tilbyr derfor et todagerskurs for å gi deg mer kunnskap om endringsledelse.

Vi tar utgangspunkt i det anerkjente og velprøvde rammeverket for endringsledelse, ACMP (Association of Change Management Professionals) som vi har satt i sammenheng med metodikken i Prosjektveiviseren til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). På kurset viser vi hvordan dette kan anvendes i praksis for å sikre gode resultater. Vi bruker et gjennomgående case for å skape engasjerende diskusjoner og dele erfaringer på tvers.

Kurset vil gi deg

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er for deg som jobber med endringsarbeid – i prosjekter, med utviklingsprosesser og omorganisering.
Kurset er rettet mot kommunal sektor og er tilpasset utfordringene der.


Tilbakemelding fra tidligere deltakere på kurs i endringsledelse:

"Et meget bra rammeverk som er skalerbart. Det står godt alene for store endringsprosjekt eller i kombinasjon og integrert i eks Prosjektveiviseren."
"Det ble skapt et fellesskap og et felles språk for endringsledelse."
"Kursholderne var flinke til å få oss som deltakere aktivt med, de var engasjerte og villige til å dele erfaringer om tematikken."

Spesialpris

A-2 har kjørt flere lignende kurs for offentlig sektor. Nå ønsker vi å tilby skreddersydde kurs til kommuner.

Pris per deltaker er kr. 4.000,-. Overnatting kommer i tillegg, for de som ønsker det. Tar du med en kollega, vil kollegaen få ytterligere kr. 500,- i rabatt.

Hvis det er interesse for det, vil vi sette opp en samling i etterkant for de som vil dele erfaringer og få mer faglig påfyll.

 Kurs våren 2020

Dato og sted kommer.

 

 Kurs høsten 2020

Dato og sted kommer.

 

Våre kursholdere

Jeg er opptatt av å forstå hva endringen betyr både for organisasjonen og for den enkelte. Jeg har arbeidet med endring som leder og konsulent i både offentlig og privat sektor. Jeg liker å holde kurs og får energi av gode diskusjoner.

Ann-Christine Moberg acm@a-2.no

Markedsansvarlig Kommunal sektor

Jeg er opptatt av å gjøre endringsledelse konkret og bidra til at prosessene blir gode og effektive. Jeg har lang erfaring med organisering og omstilling i kommunal sektor, både som konsulent og som rådmann.

Aud Schønning acs@a-2.no

Jeg tror det er en god investering å bruke tid innledningsvis på å forstå hva som er det reelle endringsbehovet og hvordan arbeidet best kan legges opp. Jeg har vært utviklingssjef i en bydel i flere år og har erfaring fra spennende endringsprosesser.

Hanne Mari Førland hmf@a-2.no

Aktuelle A-2 artikler

Vil du bli styrt av endringer, eller vil du selv styre endringene?

Uten tilstrekkelig engasjement, forankring og ressurser på rett nivå i organisasjonen, er det ikke mulig å gjennomføre en vellykket endringsprosess. Hele prosessen må planlegges, styres og følges opp på linje med andre initiativ og prosjekter.

Kommuner står overfor en rekke endringer fremover, både hva gjelder størrelse og struktur, samt hvordan de skal levere tjenestene til innbyggerne på en effektiv og kvalitativ god måte.

Vi lever i en tid der innovasjon og digitalisering er nøkkelord for å oppnå gevinster både i offentlig og privat sektor. Dette stiller krav til rask endring og tilpasning av virksomhetenes tjenester og produkter. Et resultat av dette er også større krav til planlegging og ledelse av endringsarbeidet, i en profesjonell og velprøvd struktur.

Facebooklinkedininstagrammail