Anskaffelses-, forvaltnings- og arkitekturfaglig rådgivning

,

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kundens mål

Helse Midt-Norge og samarbeidende kommuner i region Midt-Norge ønsker å realisere en regional fellesløsning for moderne pasientjournal. Arbeidet er organisert i programmet Helseplattformen med plan om å gjennomføre en felles anskaffelse.

Helseplattformen vil være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet i «én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Vår rolle

A-2 bistår som underleverandør til Ernst & Young med konsulenttjenester til Helseplattformen innenfor anskaffelsesfaglig, strategisk og arkitekturfaglig rådgivning.

Prosjektdetaljer