eKommune 2020
14.-16. oktober

eKommune 2020

En møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i kommunal sektor.

Vi er inne i en tid med store forventninger til kommunene. Det forventes at kvaliteten på tjenestene forbedres, og at det i større grad tilbys digitale tjenester som gjør hverdagen enklere for innbyggere, næringsliv og frivillige. Og kommunene leverer på mye – for eksempel innenfor velferdsteknologi og fellesløsninger som DigiHelse og DigiSosial. Dette betyr at kommunene må endre sine måter å løse oppgaver på, for den digitale transformasjonen kan ikke reduseres til et spørsmål om teknologi alene. Mange kommuner gir uttrykk for at det er krevende å få et godt grep om dette.

Møt oss på digitalt leverandørseminaret den 15. oktober

Hør oss fortelle om konkrete erfaringer fra Oslo kommune om målrettet arbeid med utvikling og endring som gir resultater:

Oslo kommune lager en digital samhandlingsløsning som skal gi bedre og mer effektive helsetjenester. I første omgang vektlegges samhandling mellom innbyggere, hjemmetjenester, helsehus, Forsterket rehabiliteringsenhet og Kommunal akutt døgnenhet for å sikre gode pasientoverganger. Utviklingsarbeidet er organisert i prosjektet ELISE.

Problemstillingene som ligger til grunn for ELISE er felles for alle kommuner, selv om det er store forskjeller i antall innbyggere og i dagens løsninger. Vi mener derfor at løsningskonseptet kan gjenbrukes og tilpasses andre kommuner og bidra til at både brukerne kan få et bedre tilbud og at de ansatte kan få en enklere hverdag. A-2 kan gjennomgå dagens løsninger og bistå med å planlegge og gjennomføre forbedringer i tjenestene basert på dette løsningskonseptet.

A-2 har kompetanse og erfaring som kan hjelpe din kommune

Vi forstår både den teknologiske, organisasjonsmessige og menneskelige siden av digitaliseringen – og koblingen mellom disse.

I A-2 er vi 60 erfarne konsulenter som tilbyr tjenester innen rådgivning, prosjektgjennomføring, IT-anskaffelser og kvalitetssikring. Vi utfører også analyser og utredninger. Organisasjonsutvikling og endringsledelse står sentralt i vårt arbeid for kommuner. Vi jobber med små og store kommuner og bidrar til at gevinstene fra digitaliseringen blir realisert.

Kurs i endringsledelse

Ønsker du å få nye ideer til hvordan du kan lykkes med endringsarbeidet i din hverdag?

Endringsledelse

A-2 tilbyr jevnlig Kurs i endringsledelse

Vi tar utgangspunkt i det anerkjente og velprøvde rammeverket til ACMP® (Association of Change Management Professionals).

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan du kan lede eller bidra i endringsarbeid. Noen kurs retter vi spesielt mot kommunal sektor og utfordringene der.

Følg oss på LinkedIn eller Facebook for å få vite når neste kurs holdes. 

Våre kontakter på konferansen

Jeg er opptatt av å gjøre endringsledelse konkret og bidra til utvikling av gode tjenester for brukerne i kombinasjon med effektive og gode arbeidsprosesser. Jeg har lang erfaring med omstilling og organisering i kommunal sektor, både som konsulent og som rådmann.

Aud Schønning asc@a-2.no

Jeg har god og bred erfaring fra analyser, prosjekt- og prosessledelse i offentlig sektor og vil gjerne bidra til å forbedre tjenestene i kommune-Norge.

Hans Theting hth@a-2.no

Jeg er opptatt av at de som har ansvaret for tjenestene ut mot innbyggerne blir tidlig involvert i digitaliseringen. Da sikrer vi at nye løsninger dekker kommunens behov, og at nye arbeidsmåter er hensiktsmessige

Ingrid Anette Wulff  iwu@a-2.no

Hvordan kan vi endre måter å arbeide på i en kommunal tjeneste? Jeg har jobbet med spennende utviklingsprosjekter i en bydel og deler gjerne erfaringer.

Hanne Mari Førland hmf@a-2.no

Endringsledelse

For å lykkes med Digitalisering må alle som berøres involveres

Gode konseptvalg

For en vellykket digitalisering er det viktig med gode konseptvalg, tidlig planlegging og interresentanalyser

Prosjektledelse

Profesjonell gjennomføring og program/prosjektledelse