Merkelapp: Prosjektledelse

Vi vil gratulere Stig Sperrevik og Trond Berntsen med vellykket sertifisering i PRINCE2® Foundation. William tok en dobbel og har også blitt sertifisert PRINCE2® Practioner.   A-2 satser på gode prosjektledere A-2 Norge AS har nå 29 konsulenter med dokumentert kompetanse innen PRINCE2®. Dette bekrefter vår satsing på gode prosjektledere og PRINCE2® som metode.   Hva er […]

Denne er publisert på hjemmesiden til DN. A-2 har solid erfaring med å gjennomføre prosjekter i tett samarbeid med kunden   Rådgivning Gjennomføre forretningsrettet rådgivning i planlegging og utvikling av prosjekter innenfor strategi, IT, arbeidsprosesser og organisasjon. Gi råd og bistand innenfor arkitektur, sourcing, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Ta i bruk porteføljestyring som et ledelses- og […]

Ni av A-2 sine erfarne innkjøpere har gjennomført kurs i offentlige anskaffelser for å få oppdatert kompetanse på nytt regelverk for offentlige anskaffelser, evaluering av tilbud og klagehåndtering. Kurset var på åtte timer og ble holdt over to kvelder av advokat Marianne Dragsten i Anskaffelsexperten. Kurset dekket følgende områder: Nye regler fra 1. januar 2017, […]

  Link til ekspertpanelet på web: http://www.effektivvelferd.no/ekspertene-svarer-effektiv-og-smidig-prosjektgjennomforing  

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om vår erfaring og kunnskap. Daglig leder Sigurd Skjæveland Tlf.: +47 92897673 E-post: ssk@a-2.as

Fortsatt satsing på PRINCE2® sertifisering i A-2. PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent metode for gjennomføring av prosjekter, og er blandt de mest utbredte sertifiseringene innen prosjektledelse. Vi vil gratulere Sissel Botten, Martine Gude Aamodt, Maria Baastad og Henriette Dan Solberg med vellykket PRINCE2® Foundation sertifisering. Per Ludvig Skjerven og Simone Vandeberg har  avansert og blitt sertifisert […]

Listen over offentlige IT-prosjekter som har blitt stanset i det siste, begynner å bli bekymringsverdig lang. A-2 har vært engasjert i flere av disse prosjektene for å gi en objektiv vurdering av risikobildet. Vi har også vært vitne til mange vellykkede prosjekter, og har oppsummert noen av våre erfaringer i et innlegg som ble publisert […]

A-2 har ledet et endringsprosjekt hos Conecto AS  knyttet til innføring av nytt kjernesystem med tilhørende nye selvbetjente løsninger for kunder, skyldnere og samarbeidspartnere. Prosjektperioden strakk seg over 18 måneder fra mars 2014 til september 2015. Arbeidet har innbefattet konvertering fra 3 eldre kjernesystem og inn i et nytt felles produksjonssystem. A-2 har ledet et […]

Helsedirektoratet har fra sommeren 2013 jobbet med å digitalisere de nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp. Den 2. mars i år ble første del av denne hovedsatsingen i direktoratet presentert. Digitaliseringen innebærer blant annet at direktoratet går bort fra PDF som hovedformat, og isteden gjør det mulig å navigere i retningslinjene som vanlige nettsider. Innholdet […]

Vi opplever vekst i vår oppdragsmengde og søker nye medarbeidere til oppdrag som prosjektledere i spennende IT-prosjekter. Se annonse.